Welkom op de website van de Vrije Evangelische Kerk De Bron te Zwijnaarde
© 2009 V.E.V. Gent vzw
Alle rechten gereserveerd
Toen zei Hij tegen mij: ĎHet is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaring 21:6
Evangelische Kerk?
Eeuwen geleden leefde in het land IsraŽl een man, Jezus genaamd, die verkondigde dat Hij zelf van God was gezonden. Hij verbaasde iedereen met Zijn woorden en daden.
Toen Hij op 33-jarige leeftijd de kruisdood moest sterven, dacht iedereen, vriend en vijand, dat het gedaan was.
Niemand had gedacht dat Hij op de derde dag zou opstaan uit de dood.
Ruim 2 millennia later spreekt Jezus nog steeds miljoenen mensen aan. Mensen uit de 21e eeuw, vanuit alle werelddelen en culturen, getuigen van een levende Jezus Christus.
Ook in het Gentse zijn er heel wat volgelingen van Jezus. Ze vormen samen de christelijke kerk.
Naast de katholieke parochies, de protestantse, orthodoxe en anglicaanse kerken, zijn er ook evangelische kerken.
Evangelische christenen willen in hun leven Jezus centraal stellen en hun geloof bouwen op de informatie die in de Bijbel staat. Het christelijk geloof is niet enkel voor op zondag maar beÔnvloedt je ganse leven. Evangelische christenen zijn geen superheiligen die alle waarheid in pacht hebben, maar we streven ernaar om zo goed mogelijk in de voetsporen van Jezus te wandelen. We zijn onder de indruk van Zijn liefde voor ons, daarom willen wij Hem ook liefhebben.
Ruim 80 jaar geleden ontstond in het centrum van Gent (Burgstraat), nabij het Gravenstaan, een evangelische kerk: De Burg (www.veg-deburg.be). 60 jaar later kwamen verschillende gelovigen uit het zuiden van Gent, de streek van Nieuw Gent, Zwijnaarde, De Pinte. Er werd in 1987 gestart met eigen erediensten in een garage op de Zwijnaardse steenweg. In 1989 werd een eigen gebouw aangekocht in Zwijnaarde, op de hoek van de Hofakkerstraat en Nederzwijnaarde.
In januari 1990 werd er een eerste keer een eredienst gehouden. Dit betekent dat we in 2010 ons 20-jarig jubileum mochten vieren. Wekelijks komen we met een 40-tal volwassenen, een 15-tal jongeren en 10-tal kinderen samen.
Wij willen een kerk van Jezus Christus zijn die in alles wat we doen God eert, die zorgt voor de medemens en die zich uitstrekt naar de wereld om aan ieder het evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verkondigen.